สพฐ.มอบนโยบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียน ปี2554


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมสัมมนา วิทยบูรณากรและเจ้าหน้าที่คลังและสินทรัพย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 225 เขต เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2554 ที่โรงแรมMaxx พระราม9กรุงเทพ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของ Spec Computer ให้เข้าใจในรายละเอียดตรงกัน หาทางป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่โรงเรียน ในส่วนภูมิภาค
ในการประชุมสัมมนา ครั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. นายชินภัทร ภูมิรัตน ได้มอบนโยบาย และเน้นย้ำ ให้แก่ผู้เข้าประชุม ให้ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียน ให้มีการแข่งขัน เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ และเมื่อจบการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ แล้ว สพฐ. จะไม่ตอบคำถาม ข้อหารือ ที่เกี่ยวกับเรื่อง Spec Computer นี้ อีกแล้ว ขอให้ ทุกๆท่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลับไปชี้แจงทำความเข้าใจกับโรงเรียน ในพื้นที่ ที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้เข้าใจ ชัดเจน พร้อมทั้งไปช่วยเหลือดูแลโรงเรียนในเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียน ให้เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ด้วย
ส่วน สพฐ. จะมีทีมงานที่คอยตรวจ / กำกับดูแลทุกโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ให้ปฎิบัติตามนโยบายที่ได้มอบในที่ประชุมแห่งนี้ และจะส่งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ลงไปยังโรงเรียน / พื้นที่การศึกษา หากพบว่า มีการกระทำที่ไม่โปร่งใส ไม่เปิดกว้าง ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกระเบียบฯ ในเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s