สื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ ปี 2553 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดสื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ ในโครงการประกวดคอนเทนต์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
ในการประกวดสื่อคอนเทนต์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ครั้งนี้ จัดการประกวดเป็นครั้งแรก ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 4 ถ้วย ด้วยกัน ในปีนี้ มีคลิปวีดิโอที่นักเรียนและครูได้ร่วมกันจัดทำ และส่งมาประกวด จำนวนมากกว่า 2,000 เรื่อง และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย นางผานิตย์ มีสุนทร ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรพัฒนาเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พระครูปลัดมารุต วรมงคโล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. รศ.สุพิน บุญชูวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายวีรวัฒน์ เผือกทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์จอห์น
นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรพัฒนาเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลงานการประกวดคอนเทนต์ “ สร้างคลังความรู้กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ” ได้พิจารณาตัดสิน สื่อคอนเทนต์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ไปแล้ว

ผลการตัดสิน สื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ ที่จะได้รับ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทั้ง 4 รางวัล แล้ว ได้แก่
1. ทีม แจ๋…แพร่ความรู้ จากโรงเรียนพุตะแบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลิปวีดิโอวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง CoLor ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ช่วงชั้นที่ 1
2. ทีม IT Watdong จากโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก กรุงเทพมหานคร คลิปวีดิโอวิชาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ เรื่องงานปั้นแสนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 2
3. ทีม มารีวิทยา จากโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี คลิปวีดิโอวิชาภาษาไทย เรื่องกาพย์ชมอาหารคาวหวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 3
4. ทีม R2G จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ คลิปวีดิโอวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง Sin Cos Tan ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 4
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร. เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ สื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ ปี 2553 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

  1. ชัย พูดว่า:

    ชอบมาก ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s