ครูไทยหัวใจ IT ปี 2011


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมมือกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูไทยหัวใจไอที ภายใต้ ชื่อ โครงการ “ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2011 ” โดย สพฐ. ได้การเชิญชวนให้ครูส่งผลงานความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประกวด ทั้งนี้ต้องมีผลงานในการสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารการศึกษา และหรือการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย ต่อเพื่อนครู และนักเรียน และวงการการศึกษาไทย กิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยเปิดรับสมัครผลงานครูไอที และเปิดโอกาสให้ครูไอที ได้มีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ พร้อมบรรยายผลงานตนเอง ไปแล้วตั้ง 11 ธันวาคม 2553 – 16 มกราคม 2554
ขณะนี้ สพฐ. ได้ครูไทยหัวใจไอที จากทั่วประเทศ จำนวน 54 คน ที่มีผลงานความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จาก 4 ภูมิภาค มาแล้ว ซึ่งครูไทยหัวใจไอที จำนวน 54 คน นี้ จะต้องไปนำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ ที่โรงแรมอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ เพียง 10 คน และครูไทย ทั้ง 10 คน นี้ จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 7 ที่ จังหวัดภูเก็ต โดยประเทศไทยได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดงานการศึกษา APAC Regional Innovative Education Forum ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2554 ที่จังหวัดภูเก็ต
สำหรับในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ครูไทยหัวใจไอที จำนวน 54 คน ที่จะต้องเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 4- 6 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เดินทางมากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกราบสวัสดีปีใหม่ไทยและในโอกาสวันตรุษจีน พร้อมทั้งขอพรจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้กล่าวถึง การตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีเงินกองทุนที่สำหรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี แล้ว จำนวน 100 ล้านบาท และยังได้มอบนโยบาย 3 N แก่ครูไทยหัวใจไอที ด้วยว่า
N ตัวแรก คือ NEdNet : National Education Netwark ( เครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเข้าถึงและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ไปยังสถานศึกษา และหน่วยงายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ และนานาชาติ
N ตัวที่สอง คือ NEIS : National Education Information System (ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ) เป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสืบค้น ประมวลผล และการเป็นแหล่งอ้างอิงที่สำคัญด้านการบริหารจัดการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
N ตัวที่สาม คือ NLC : National Learning Center (ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติ) เป็นศูนย์กลางรวบรวมจัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสืบค้น และการเป็นแหล่งอ้างอิงที่สำคัญด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงประชาชนทุกภาคส่วน
ภายหลังจากนั้น ท่านรมว.ศธ. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้อวยพรให้ครูทั้ง 54 คน ประสบความสำเร็จในการร่วมกิจกรรม และได้ร่วมถ่ายภาพกับ คณะครูไทยหัวใจไอที ด้วย
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.
เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s