วันครูปี2554 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

 

      งานวันครูปี นี้ 16 มกราคม 2554  ที่หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  เนื่องในโอกาสวันครู  และกล่าวว่า  ครู คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ งานของครูเป็นการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีหลักการ อีกทั้งครูยังเป็นผู้ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นมีอยู่จำนวนมาก แต่ครูผู้ที่เป็นต้นแบบและเป็น “ครูของแผ่นดิน” คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ทรงพระเมตตาสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่พสกนิกรทุกเพศ ทุกวัย อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการพระดาบส โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนในชนบท และโรงเรียนนอกระบบ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริและทรงพระกรุณารับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่เยาวชนและประชาชนในการประกอบอาชีพและดำรงชีพอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ      

และปีนี้  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกย่องให้ เป็นปีแห่งคุณภาพครู  เพื่อให้ครูทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนและพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดคุณภาพแก่ลูกศิษย์ หรือนักเรียนทั้งหลาย  ซึ่งหมายความถึงคุณภาพของพลเมืองในอนาคต  ดังนั้น ปีนี้ จึงเป็นปีที่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้การศึกษาเป็นอย่างดี อบรมสั่งสอนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคมจากมือของครูที่มีคุณภาพ   ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นแรงผลักดันการกระตุ้นให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักในภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และจะต้องพัฒนาตนให้เป็นครูคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณครู พัฒนางานของครูให้มีคุณภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้เกิดผลต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพตามที่ผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติคาดหวัง รวมทั้งรัฐบาลจะได้ทุ่มเทเอาใจใส่ในนโยบายด้านการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

การพัฒนาคุณภาพครู หมายถึง การผลิตครูที่มีคุณภาพ ดึงคนเก่ง คนดีมาเป็นครู การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ การใช้ครูในภาระการสอน การให้กำลังใจกับครูที่สอนดี เพื่อยกย่องให้ครูได้มีเกียรติและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

      การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ การพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของครู การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ขวัญและกำลังใจของครู  และที่สำคัญ คือ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา   กระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐบาลได้ถวายพระราชสมัญญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และได้ขอพระราชทานชื่อ “กองทุนครูของแผ่นดิน” ในมหามงคลสมัยนี้

       การจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยจะมีการระดมทุนประเดิมจากครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด ทุกประเภท ทุกระดับ  ตลอดถึงศิษย์ที่มีครูอยู่ในหัวใจ  ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีส่วนร่วมในกองทุนประวัติศาสตร์  เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูได้พัฒนาศักยภาพ เพิ่มสมรรถนะ มีพลังแรงใจในการพัฒนาคุณภาพลูกหลานของประชาชนและพลเมืองในอนาคตของประเทศต่อไป  โดยได้จัดกิจกรรมระดมทุนเป็นทุนประเดิมจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2554 เพื่อขอรับบริจาคเงินจากครูและประชาชนเข้ากองทุน ซึ่งได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีเงินบริจาคประเดิมกองทุนไม่ต่ำกว่า 84  ล้านบาท

     เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผอ.สทร.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

13 ตอบกลับที่ วันครูปี2554 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

 1. เด็กหญิง ปองพร กําเหนิดเพ็ชร/ พลอย พูดว่า:

  เขียนดีมากเลยคะ อ่านเเล้วขนลุกเลยฉันเป็นนักเรียนอยู่ ป. 6ครูก็ให้เขียนเรียงความเรื่องนี้เช่นเดียวกัน หนูสามารถนําเอามาเป็นตัวอย่างได้เลยคะ

 2. เขียนดีมากเลยครับ ผมเรียนอยู่ชั้นป.6คุณครูให้เขียนเรียงความเรื่องนี้อยู่เลย ผมจึงสามารถนำข้อมูลบางส่วนในนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งขอเรียงความของผมได้เลย

 3. อภิญญา พูดว่า:

  ไม่เห็นดีเลยคะขอย่อๆๆๆๆๆ

 4. พัชราพร พูดว่า:

  เขียนดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 5. Waraporn Chaiopas พูดว่า:

  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่น ศรัทธาและโยนิโสมนสิการต่อพระราชปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง

 6. mind พูดว่า:

  ดีมากกกกค่ะ
  หนูอยู่ป.6 ครูให้เขียนเอาไปใส่ในรายงานได้เลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s