เกณฑ์การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับ สถานศึกษา ปี2554

เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผอ.สทร.

      ในปี2554 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดเกณฑ์การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับ สถานศึกษา ปี2554  สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณ 4,221  ล้านบาท สำหรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับ สถานศึกษา 6,963 ระบบ เพื่อให้มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและความต้องการ  วงเงินงบประมาณสำหรับ จัดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,928 ล้านบาท    จึงได้กำหนดเกณฑ์การพิจาณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับ สถานศึกษา โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่จะต้องได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้

1.เป็นสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่เคย ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2553

2. ให้จัดลำดับโรงเรียนทุกโรงที่จะได้รับการจัดสรรตามความสำคัญก่อนหลังโดยจำแนกกลุ่มโรงเรียน ดังนี้

                         2.1 โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553จำนวน 182 โรง เน้นการจัดสรรรูปแบบ CC Type 1

                         2.2 โรงเรียนดีประจำตำบล ปี2554จำนวน 875 โรง จะพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะ โรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับจัดสรรหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแล้วระหว่างปี 2549 ถึง 2551

                         2.3 โรงเรียนศูนย์ ICT จำนวน  370 โรง จะพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะ โรงเรียนที่ยังไม่เคย ได้รับจัดสรร หรือ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแล้วระหว่างปี 2549 ถึง 2551

                         2.4 โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนตั้ง 200 คน ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับจัดสรร

3. การพิจารณาจัดสรรจะจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ตามขนาดของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาเลือกรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ

      รายละเอียดประเภทโรงเรียนและระบบคอมพิวเตอร์

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน  60 คน  ระบบคอมพิวเตอร์แบบ CC Type 2   / MCC Type 1

2.  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คน  ระบบคอมพิวเตอร์แบบ CC Type3  /  MCC Type2

3.  โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 121 ถึง 200 คน สามารถเลือกรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

                3.1  แบบมาตรฐาน Type 1

                3.2  แบบปรับปรุง Type 2

                3.3  แบบปรับปรุง Type 3

4.  โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่  201 ถึง 500 คน สามารถเลือกรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

                4.1  แบบมาตรฐาน Type 1

                4.2  แบบปรับปรุง Type 2

                4.3  แบบปรับปรุง Type 3

5.  โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 501 ถึง 1,500 คน สามารถเลือกรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

                5.1  แบบมาตรฐาน Type 1

                5.2  แบบปรับปรุง Type 2

                5.3  แบบปรับปรุง Type 3

6.  โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 1,501 คน สามารถเลือกรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

                6.1  แบบมาตรฐาน Type 1

                6.2  แบบปรับปรุง Type 2

                6.3  แบบปรับปรุง Type 3

                   ทั้งหมดนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือก เรียงลำดับ และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  จัดส่งให้ สพฐ.พิจาณาจัดสรร ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

4 ตอบกลับที่ เกณฑ์การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับ สถานศึกษา ปี2554

  1. anekrati พูดว่า:

    ภาพยังไม่ลงตัว นัก

  2. ่jarunee พูดว่า:

    ทำยังไงถึงจะได้รับการพิจารณาจากเขตพื้นที่ค่ะ เพราะตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาไม่เคยได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์แม้แต่เครื่องเดียวเลยค่ะ สงสัยต้องทำใจค่ะ

  3. kruwandee พูดว่า:

    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -3553 ความน่าจะเป็น พ.ศ. 2549 – 2553 หรือเปล่าคะท่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s