e-Office ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า  e-Office  เพื่อให้หน่วยงานของสพฐ.ใช้เป็นเครื่องมือในการบริการงานของสำนักงาน  ซึ่งประกอบด้วยระบบงาน 7 ระบบย่อย คือ 1.ระบบงานสารบรรณ  2.ระบบงานพัสดุ  3.ระบบเบิกสวัสดิการ 4.ระบบจองยานพาหนะ 5.ระบบทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 6.ระบบหนังสือรับรอง 7.ระบบการมาปฎิบัติราชการ

พร้อมกันนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)ได้จัดการอบรมวิทยากรแกนนำ ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office ) ทั้ง 7 ระบบ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2553 เพื่อเตรียมการอบรมขยายผล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโดยเริ่ม อบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office ) ให้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 182 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 43 เขต  รวมทั้งสิ้น 225 เขตๆละ 2 คน และอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานทุกกลุ่มในสำนักส่วนกลางของสพฐ.จำนวน 17 สำนัก ด้วย โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 6 วัน ระหว่างวันที่  8 – 19 ธันวาคม 2553ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กทม.

เนื้อหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

1.ระบบงานสารบรรณ  เป็นโปรแกรมการประยุกต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสอบถามข้อมูลหนังสือ การค้นหาหนังสือส่ง สารบรรณกลางบันทึกรับหนังสือภายนอก  โปรแกรมการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  การออกเลขหนังสือ

2.ระบบงานพัสดุ  เป็นโปรแกรมการประยุกต์ ที่ใช้การจัดตารางประเภทพัสดุ ชนิดพัสดุ การปรับปรุงเพิ่ม-ลดพัสดุในคลัง การนำพัสดุเข้าคลัง การขอเบิกพัสดุ และการประมวลผลยอดพัสดุสิ้นปีงบประมาณ  และระบบงานสินทรัพย์ การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ การแจ้งซ่อมสินทรัพย์  การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การรายงานสินทรัพย์แยกตามประเภท ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกขึ้น

3.ระบบเบิกสวัสดิการ เป็นโปรแกรมการประยุกต์ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล  การเบิกค่าศึกษาบุตร การเบิกค่าเช่าบ้าน การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์  บันทึกข้อมูลเงินสำรองราชการ

4.ระบบจองยานพาหนะ เป็นโปรแกรมการประยุกต์ที่ช่วยให้การบันทึกการจองยานพาหนะ การรับรองยานพาหนะ การจัดยานพาหนะ  การสอบถามรถที่จะใช้เดินทาง  การบันทึกระยะทางการใช้รถ  การควบคุมเชื้อเพลิงรถ และการแจ้งซ่อมรถ  เป็นไปด้วยความสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

5.ระบบทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบนี้จะช่วยให้การควบคุมแผนงาน งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงบ เป็นเรื่องที่ง่าย ผู้ปฎิบัติงานสามารถ การกำหนดข้อมูลเบื้องต้นทางงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตั้งต้น การขอกันเงิน ขอเบิกเงินงบประมาณ  การกำหนดแผนงานหลัก โครงการหลัก หมวดรายจ่าย บันทึกข้อมูลคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานได้ดี

6.ระบบหนังสือรับรอง ระบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือน  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

7.ระบบการมาปฎิบัติราชการ ระบบนี้จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ที่มาปฎิบัติราชการลงเวลาการมาทำงาน การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน การขอไปปฎิบัติราชการ รวมถึงการตรวจสอบวันลาที่ใช้และที่เหลือ มีมากน้อยเท่าไรได้

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ e-Office ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

  1. สมิง พระสงฆ์ พูดว่า:

    ไม่ทราบว่าโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์หรือยังครับ รอว่าจะใช้ของ สพฐ.หรือจะพัฒนาของ สพป.ต่อ
    ขอความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s