การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning ของสพฐ.(OBEC LMS)

 ตอนที่ 4 แฟ้มสะสมงาน Portfolio                      โดย นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

 

 

4. ระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นระบบเพื่อการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง  เป็นระบบที่สามารถเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงประวัติการเรียนการสอนต่างๆทั้งของครูและนักเรียน  เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.1 ส่วนประกอบของระบบจัดการแฟ้มสะสมงาน  Portfolio  จะประกอบด้วย

  • ระบบแฟ้มผลงาน ที่เป็นประวัติส่วนตัวของนักเรียนและครูผู้สอน  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน การหยุดงาน การอบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  • ระบบจัดเก็บผลงาน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บเป็บภาพ  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
  • ระบบการประเมินผลชิ้นงาน มีระบบการส่งงานในแฟ้มผลงานให้ครูตรวจผ่านระบบบริหารการเรียนการสอน
  • มีระบบการลงคะแนน Vote และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าเยี่ยมชม
  • มีระบบแสดงสถิติการเข้าชม แฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล
  • มีระบบการแสดงผลงาน โดยการสุ่มผลงานของผลใช้งานแสดงในหน้าเว็บไซด์ และมีระบบการบันทึกผลงานในรูปแบบสื่อCD Rom สามารถใช้ในการสำรองข้อมูลได้
  • มีระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบการเรียนการสอนได้
  • สามารถบริหารจัดการเนื้อหาสาระหน้าหลักได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล  เช่น กระดานข่าว การดาวน์โหลด  ระบบกรองคำหยาบ  ฯลฯ
  • มีระบบแฟ้มผลงานของนักเรียน เพื่อรองรับการประเมินการเรียนสภาพจริง โดยนักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบแฟ้มผลงานได้

4.2 การออกแบบนำข้อมูลเข้า(Input Design)  ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมงาน Portfolio นี้ การพัฒนาจะเน้นที่การออกแบบ Portfolio ที่แตกต่างไปจากระบบอื่นๆ โดยนำเอารูปแบบของ hi5 ซึ่งเป็น Blog  ที่กำลังได้ความนิยมในหมู่วัยรุ่น และจะเน้นความเรียบง่าย ทันสมัย ซึ่งการออกแบบคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน  การนำเข้าข้อมูล เมื่อผู้ใช้เป็นเจ้าของ Portfolio  ผู้ใช้สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวได้เลย

4.3 การออกแบบจอภาพ (Output Design) ในการพัฒนา นี้ใช้หลักการพัฒนา Portfolio ที่เน้นให้ Portfolio มีการแสดงผลที่แตกต่างไปจากระบบอื่นๆโดยเน้นรูปแบบของ hi5 ซึ่งเป็นทางแบบBlog ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ลักษณะการใช้งานเรียบง่าย และทันสมัยนิยม     การออกแบบระบบPortfolio จะออกแบบให้มีโครงสร้าง 5 ส่วน คือ  ส่วนชื่อแฟ้ม  ส่วนข้อมูลส่วนตัว  ส่วนแสดงเนื้อหา  ส่วนเมนู และส่วนท้าย ซึ่งแต่ละส่วนจะประกอบด้วยไฟล์โปรแกรม 1ไฟล์   ดังรายละเอียดของแต่ละส่วน นี้

                ส่วนชื่อแฟ้ม  เป็นส่วนที่แสดงชื่อแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ใช้ที่อยู่ในโรงเรียน  เป็นส่วนที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และใช้ในการดูข้อมูล

                ส่วนข้อมูลส่วนตัว ส่วนนี้ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ครูและนักเรียน ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชื่อ  นามสกุล รูปภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์  ฯลฯ  เจ้าของBlog สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้

                ส่วนแสดงเนื้อหา  พื้นที่นี้ใช้แสดงเนื้อหาสาระต่างๆ ภายในBlog เช่น ข่าว กิจกรรมต่างๆ แฟ้มสะสมงาน ประวัติการดูงานการอบรม  กระดานสนทนา  รูปภาพ

                ส่วนเมนู  เป็นส่วนที่ใช้แสดงเนื้อหา เช่น แสดงภาพกิจกรรม แสดงข่าวล่าสุดของระบบหลัก แสดงแบบสำรวจความคิดเห็น และแสดงสถิติการเยี่ยมชม

                ส่วนท้าย  เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับBlog  ซึ่งเป็นข้อมูลตามที่เจ้าของBlogต้องการใส่เนื้อหา

4.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design ) ในระบบPortfolio การออกแบบ ฐานข้อมูลจะออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลในลักษณะของ Unified Modeling Language (UML)       ในส่วนของ Use Case Diagram และ Entity Relationship Model จะนำโครงสร้างการออกแบบนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบPortfolio

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s