สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาประสิทธิ์ภาพองค์กรให้เข้มแข็ง

                                                                                                                                                                                                     สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่เพชรบุรี เมื่อ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2553  สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (สทร.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพองค์กรให้เข้มแข็ง  โดย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  นาย เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง กว่า 50 คน ได้ไปประชุมปฎิบัติการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ที่จังหวัดเพชรบุรี และได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่โรงเรียนดอนยางวิทยา  อ. เมือง  จ. เพชรบุรี   ในการนี้ ผอ.ชูศรี  อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้แวะมาเยี่ยมเยียนทักทายยังที่ประชุม  และยังมอบหมายให้นายจิรศักดิ์  ทรัพย์ล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   นายสุชาติ ทองสมนึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยา  และคณะ  มาให้การต้อนรับ คณะข้าราชการ ลูกจ้างจากสทร. ที่เดินมาจากกรุงเทพฯ อย่างอบอุ่น ด้วย                                                                                                                                                                                 

 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ สอน ได้ย้ำภาระกิจของสำนักเทคโนโลยีฯ กับข้าราชการ ของสทร. ใน 4 ด้าน คือ 1.ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการการศึกษา (Hard Ware)   2.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Ware)   3.  การพัฒนาครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ กศ.  (People Ware)  และ 4.  การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Net Working)     

1. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการการศึกษา (Hard Ware) จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 4 รูปแบบ

1.Computer Lap (CL)

2.Computer for Classroom (CC)

3.Movable Computer (MC)

4.Computer for Digital Library (CDL)

 2.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Ware)   ดำเนินการจัดหา

¡   ซื้อ Soft Ware ที่จำเป็น ตามลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรมwindow7 , YENKA  และซื้อ Soft Ware Digital Content 8 กลุ่มสาระ ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และซื้อในเรื่อง หรือสาระที่ดีๆ ที่เราทำเองไม่ได้

¡   ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ และเอกชน ผลิตสื่อ Soft Ware  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

¡   การจ้างมหาวิทยาลัย ผลิตสื่อ Courseware   8 กลุ่มสาระ

¡   การค้นหา & ดาวน์โหลด์ข้อมูลสื่อความรู้

 3.  การพัฒนาครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ กศ.  (People Ware)

¡   อบรม และพัฒนาครู บูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 68,479 คน

¡   อบรม และพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MultiPoint mouse

¡   อบรม Web Admim   โปรแกรม Oracle 11G

¡   อบรมวิทยบูรณากร เพื่อจัดเป็นทีม ลงดูแล ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

¡   อบรมครูและบุคลากรเพื่อใช้เครื่องมือ Activ Board ,

¡   ใช้โปรแกรม Flash

 4.  การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Net Working)

¡   โรงเรียนทุกโรงที่สังกัดสพฐ. ขั้นต่ำ 1 Mbps.

¡   สพท.185. เขต มีความเร็วอินเทอร์เน็ต 4 Mbps.

¡   เพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว Internet ให้โรงเรียน 96 โรงเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนดีประจำตำบล 182โรง เป็น 4 Mbps.

¡   พัฒนาระบบการสอนทางไกล e-Learning ของโรงเรียน ด้วย OBEC LMS    เข้าไปดูที่  WWW.OBEC LMS.COM

และ SAHAVICHA.COM

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาประสิทธิ์ภาพองค์กรให้เข้มแข็ง

  1. อุดม พูดว่า:

    ผมอยากทราบว่าปี2554 สทร.สพฐ. มีงบประมาณคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนไหมครับ เพราะที่โรงเรียนมีนักเรียน 450 คน ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยอยากให้สพฐ. จัดงบไปให้โรงเรียนผมบ้าง

    • anekrati พูดว่า:

      ในปีงบประมาณ2554 สทร. สพฐ. มีงบประมาณจัดสรร คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ตาม โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ไว้ จำนวน 4,221.435 ล้านบาท โดยจัดคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 7,200 โรง ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s