การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning ของสพฐ. (OBEC LMS)


ตอนที่ 1 รูปแบบ e-Learning ของสพฐ. OBEC LMS
โดย นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
    ในสังคมไทยปัจจุบัน นี้ ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย รูปแบบ e-Learning ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนในโรงเรียน ทุกระดับชั้น ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ช่วยให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา (Life Long Learning) และสนับสนุนระบบการเรียนรู้ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง(Child Centered Learning) ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนอง และยังช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ แบบทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนการสอน (LMS) ที่สามารถใช้งานได้ทุกโรงเรียนโดยไม่จำกัดผู้ใช้ มอบให้โรเรียนติดตั้งไว้ที่เครื่องServer ของโรงเรียน  พร้อมทั้งได้พัฒนาเนื้อหาสาระ(Content) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นระบบพร้อมให้โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System :LMS) ในโรงเรียน เป็นระบบจัดการเรียนการสอน รูปแบบ e-Learning ซึ่งมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับการจัดการสอนในรูปแบบ e-Learning ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนที่เป็นรายวิชา และการเรียนที่เป็น ส่วนเสริมเนื้อหาในชั้นเรียน
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนการสอน (LMS) ขึ้น จากการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ทั้ง 6 ระบบ ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน นี้ คือ ระบบMoodle, ATutor , Learn Square, TCU-LMS, CLMSis, และ ระบบE-saan ClassNet พบว่า แต่ละระบบ มีทั้งจุดดี จุดเด่นที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน เช่น มีระบบจัดการข่าว  ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดี  ระบบสมาชิก  ระบบทดสอบ  ระบบปฎิสัมพันธ์  ระบบจัดการไฟล์ดีค้นหาง่าย และมีคุณลักษณะเด่นๆในรายละเอียดที่ต่างกัน ส่วนจุดด้อย ที่ขาดหายไป และยังไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระบบสืบค้นข้อมูล (e-Library)
     ในการพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนการสอน ของ สพฐ. นั้น ได้ดำเนินการ จัดรวมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีๆ ของแต่ละระบบที่ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์มาข้างต้น จัดทำ รวบรวมกันไว้ในระบบเดียวกัน และเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไป ให้เป็นระบบ e-Learning ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วให้ชื่อใหม่ ว่า “โอเบ็ก แอลเอ็มเอส” มาจากคำย่อ (OBEC LMS : Office of The Base Education Commission Learning Management System )
    สำหรับ ระบบMoodle ที่นำมาพัฒนาเป็น ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning นี้ เป็นระบบLMS ที่มีผู้ใช้ และพัฒนาอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทำให้ระบบมีการปรับปรุงพัฒนา Version ใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลดีให้ Moodle เป็นระบบLMS ที่มีประสิทธิภาพสูงเกือบทุกด้าน แต่ระบบการประมวลผลของMoodle ยังทำงานช้า และซับซ้อนเกินไป ดังนั้น ในแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนการสอน ของสพฐ. (OBEC LMS ) จึงยังคงยึดรูปแบบระบบของMoodle มาพัฒนาต่อยอด ยึดหลักการว่า คงระบบที่ดีของ Moodleไว้ แล้ว ปรับแก้ไขส่วนด้อยของMoodle ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง ระบบOBECLMS จะประกอบด้วย 6 ระบบย่อย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning ของสพฐ. (OBEC LMS)

  1. attawit พูดว่า:

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครัฟฟ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s