สพฐ.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา Web media

ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นสังคมออนไลน์ ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น การจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Digital Content กันมากขึ้น จนทำให้เกิดเป็นห้องสมุดเสมือนจริง ปรากฎในเว็ปไซด์ของสถานศึกษาต่างๆ เช่น เว็ปไซด์ sahavicha.com , obeclms.com , school.net.th , dowebd.com , smeducation.wordpress.com ,
ในเรื่องนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา Web media เพื่อสนับสนุนครูผู้สอนและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาเว็ปไซด์ที่มีสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมของนักเรียน เยาวชน และผู้สนทั่วไป
ที่ผ่านมาสทร.ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเว็ปไซด์ แล้วประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ของสพฐ.ให้ครูผู้สอนที่มีเว็ปไซด์ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Digital Content ส่งเข้ามาประกวด จากนั้น คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกตัดสินพร้อมมอบรางวัลไปแล้ว เช่น เว็ปไซด์ของ
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพท.พังงาเขต1 http://203.172.213.74/moodle.,
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพท.เชียงรายเขต4 http://www.wiangkaen.ac.th/elearning/
โรงเรียนพิมายวิทยา สพท.นครราชสีมาเขต7 http://www.pm.ac.th
โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพท.ตากเขต2 http://www.phobphra.org
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพท.ฉะเชิงเทราเขต1 http://www.phutti.net
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงยะลา สพท.ยะลาเขต1 http://kbatutor.kbyala.ac.th/atutor/browser.php
หากท่านใดสนใจศึกษาเรียนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ จากเว็ปไซด์ ข้างบนนี้
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.
เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s