โรงเรียนบ้านสำนักใหม่โรงเรียนดีประจำตำบลขุนทะเล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นประธานเปิดป้าย และวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลขุนทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเฉลียว อยู่สีมา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการระดับสูงในจังหวัด ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีการเปิดป้ายและวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ โรงเรียนดีประจำตำบลขุนทะเล นี้ เป็น 1ใน182 โรง โรงเรียนดีประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ต้องการเห็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท ให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจน เป็นศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นศรัทธาในการปฎิบัติงานของโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ลักษณะการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียน) นั้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการพัฒนาโรงเรียนประจำตำบล ให้มีลักษณะ ดังนี้คือ
ให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพ ระดับสูง มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพมีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเป็นโรงเรียนทำมาหากิน ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน
เป็นโรงเรียนของชุมชนที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่น และบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง
ในระยะเริ่มต้นการพัฒนา นั้น สพฐ. จะได้จัดปัจจัยพื้นฐานสำหรับการพัฒนา ลงสู่โรงเรียนดีประจำตำบล ดังนี้คือ
จัดให้มีอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน
จัดคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ นักเรียน 10 คน จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างน้อย 1-2 Mbps. มีห้องสมุด 3ดี คือหนังสือดี บรรยากาศสิ่งแวดล้อมห้องสมุดดี และครูบรรณารักษ์ดี จัดให้มีสระว่ายน้ำ หรือศูนย์กีฬา (Sport complex) มีอุปกรณ์ดนตรี กีฬาและเครื่องมือศิลปะพร้อม และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อการเกษตร อาคารฝึกงาน
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ. สทร.
เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่โรงเรียนดีประจำตำบลขุนทะเล

  1. somchai พูดว่า:

    โรงเรียนดีประจำตำบลต้องเน้นที่คุณภาพการเรียนการสอน และการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนดีประจำตำบล สพฐ.ต้องไม่เน้นการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากๆลงไปก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่ ผอ.โรงเรียนต้องทุ่มเทสติปัญญาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s