สพฐ. ขยายผลการใช้โปรแกรมOBECLMS ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ไปจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

This slideshow requires JavaScript.

ปัจจุบัน การเรียนการสอน e-Learning กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ในการนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาทั่วโลก ซึ่งเป็นได้ทั้งสื่อหลัก และสื่อเสริม ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดให้มี การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอน e-Learning OBECLMS ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 รุ่น ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุดรธานี และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขึ้น โปรแกรมOBECLMS ที่ใช้จัดการเรียนการสอน e-Learning นี้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนLMS (Lerning Management System) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 และใช้เวลา 3 ปีต่อเนื่อง ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจาก โปรแกรม Opensource ของ Moodle และ Atutor ผสมผสานกัน เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอน OBECLMS ลิขสิทธิ์ ของสพฐ. ซึ่ง ขณะนี้ โปรแกรม OBECLMS มีความสมบูรณ์ แล้ว 100 % สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จึงได้ขยายผลการใช้โปรแกรม OBECLMS ของสพฐ. ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning โรงเรียนใด ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBECLMS ได้จากเว็ปไซด์ OBECLMS.COM
สำหรับ การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมOBECLMS ที่ กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2553 ที่โรงแรมแม็กซ์ มีครูเข้าอบรมจำนวน 150 คน จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
ผอ.เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ สทร. สพฐ.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ สพฐ. ขยายผลการใช้โปรแกรมOBECLMS ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ไปจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

  1. anekrati พูดว่า:

    โปรแกรมOBECLMS ที่ใช้จัดการเรียนการสอน e-Learning นี้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนLMS (Lerning Management System)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s