สทร. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

ปัจจุบัน การบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปฎิสัมพันธ์ (Interactive) โดยใช้ Mouse หลายๆตัวมาเป็นเครื่องมือ ผสมผสานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse   ซึ่งเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้เห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการทดลองใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse   กับโรงเรียน 10 แห่งในปี พ.ศ.2551 และขยายผลการดำเนินงานออกไปอีก 100 โรงเรียนในปีพ.ศ.2552 โดย ในห้อง เรียนรูปแบบห้องเรียนปกติ 1 ห้องเรียน โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องกับ Mouse เชื่อมต่อตามจำนวนนักเรียนในห้องเรียน  จากการติดตามผลการประเมินการใช้โปรแกรม Multipoint Mouse ในโรงเรียน พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Multipoint Mouse ทำให้นักเรียนมีความกระตือ รือร้น สนใจการเรียนมากขึ้น ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนาน เกิดความรู้ และเกิดปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน   สทร. เห็นว่า มีประโยชน์ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี รู้จักแก้ปัญหา และเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนได้  จึงดำเนินการต่อในปี พ.ศ. 2553 โดยขยายผลการใช้โปรแกรม Multipoint Mouse ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 100โรง สำหรับโปรแกรม Multipoint Mouse  นี้ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ที่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่ออุปกรณ์ต่อเชื่อม Mouse มากกว่า 1 ตัวถึง 50 ตัวหรือมากกว่านั้น  โดยการต่อเชื่อมผ่าน USB port  นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ นี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยใช้โปรแกรม Power Point ประกอบการเรียนการสอน มีเมนูเพื่อให้สามารถใช้ Mouse ร่วมกันได้หลายตัว ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานเกิดการเรียนรู้ เข้าถึงเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้จัด การประชุมเชิงปฎิบัติการใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse  ที่ กรุงเทพมหานคร  ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม  2553 ที่โรงแรมแม็กซ์  มีครูเข้าอบรมจำนวน 200 คน จากโรงเรียน 100โรง

นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์  สทร. สพฐ.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ สทร. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม MultiPoint Mouse ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

  1. age พูดว่า:

    ขอบคุณ ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s